Tiếng Việt


Bạn phải tuân thủ các qui định liên quan :


1. Bạn phải khám sức khỏe định kỳ :

Bạn nhập vào nước để làm việc ít nhất là 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng trước ngày 30 ngày (sau) nên được chỉ định cho các bệnh viện cho một vấn đề kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, thời hạn của công việc chuyển đổi hoặc hết thời hạn bổ nhiệm lại bởi các nhà tuyển dụng, thuê một chiếc lá mới ngày có hiệu lực của giấy phép, tương tự như vậy.


2. Phải làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều trong khoảng thời gian đã được quy định :
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn nhập cảnh vào Đài Loan, do chủ sử dụng lao động hoặc nhân viên của cơ sở dịch vụ việc làm tư nhân mang theo giấy tờ liên quan và đưa bạn đến Trạm phục vụ của Sở di dân (như Bản kèm 8) ở nơi mà bạn cư trú để làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều và lăn dấu vân tay.

3. Bạn phải được chủ thuê làm thủ tục thông báo sau ngày nhập cảnh, xin giấy phép thuê lao động và gia hạn giấy phép thuê lao động theo đúng hạn :
Bạn lần đầu nhập̣ cảnh vào Đài Loan, sau khi khám sức khỏe đạt yêu cầu, chủ thuê phải điền vào “Phiếu chủ thuê thông báo người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan” trong vòng 3 ngày kể từ ngày bạn nhập cảnh, và được Cơ quan chủ quản địa phương cấp phát “Giấy chứng nhận chủ thuê thông báo người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan” trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp,dựa theo" Bản kế hoạch phục vụ chăm sóc sinh hoạt của người nước ngoài" để thực hiệnkiểm tra.Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn nhập cảnh, chủ thuê kèm theo Giấy chứng nhận kể trên và các giấy tờ liên quan khác, xin với Bộ Lao Động cấp Giấy phép thuê lao động (Nếu bạn nhập cảnh vào Đài Loan từ 3 ngày đến 15 ngày rồi xuất cảnh, vẫn phải làm thủ tục xin Giấy phép thuê lao động theo qui định), Trong trường hợpcác dự án lớn của công trình, khi thời hạn giấy phép mãn hạn, nếu có nhu cầu gia hạn thời hạn làm việc, vẫn phải do chủ thuê xin với Bộ Lao Động gia hạn Giấy phép thuê lao động trong vòng 60 ngày trước khi Giấy phép thuê lao động hết hạn.

4. Chủ thuê của bạn phải cùng một chủ thuê đã được ghi và đúng tên trên Giấy phép thuê lao động :
Khi chưa được Bộ Lao Động cho phép, bạn không được chuyển đổi chủ thuê và công việc.

5. Công việc và địa điểm làm việc của bạn hiện đang làm, phải giống như công việc và địa điểm đã được ghi trên giấy phép thuê lao động:
Bạn không được làm việc mà ngoài công việc đã cho phép, hoặc làm việc tại những địa điểm mà ngoài địa điểm làm việc đã cho phép.

6. Trước khi giấy phép tuyển dụng hết hạn, bạn nên thoả thuận với chủ thuê xem có tiếp tục tuyển dụng bạn không,và chú ý những điều sau:
1.Nếu bạn thoả thuận với chủ, không tiếp tục làm việc và vể nước, trước khi hết hạn tuyển dụng 14 ngày ,nên tiến hành chấm dứt hợp đồng, làm thủ tục nghiệm chứng, và do chủ thuê hỗ trợ bạn về nước.
2.Nếu bạn thoả thuận mãn hạn tiếp tục làm việc cho chủ, trước khi hết hạn phép tuyển dụng 2 đến 4 tháng, phải liên hệ với bộ lao động xin gia hạn.
3.Nếu bạn thoả thuận với chủ, không tiếp tục làm việc , và mãn hạn chuyển đổi chủ, trước khi hết hạn giấy phép tuyển dụng 2 đến 4 tháng, phải liên hệ với bộ lao động xin mãn hạn chuyển đổi.

7. Nếu bạn sang Đài Loan làm việc sau đây,những điều nên chú ý:
1.Làm công việc khán hộ công gia đình, sau khi người mà bạn chăm sóc không may qua đời, bạn nên nhắc nhở chủ thuê của bạn phải nhanh chóng xin với Bộ Lao Động để làm thủ tục chuyển chủ cho bạn trong vòng 30 ngày, có thể chuyển chủ mới có quan hệ họ hàng hoặc chuyển chủ khác tiếp tục thuê làm việc.
2.Khi bạn sang Đài Loan làm công việc đánh bắt cá đại dương, sẽ do chủ thuê giúp đỡ bạn xin thẻ thuyền viên quốc tịch nước ngoài, khi bạn hết hạn việc làm trở về nước hoặc vì lý do nào phải về nước, bạn nên gởi trả lại thẻ thuyền viên quốc tịch nước ngoài cho chủ thuyền.

8. Bạn làm việc tại Đài Loan phải đóng thuế thu nhập tiền lương lao động theo qui định ( đề nghị tham khảo mục IV của phần 4 trong quyển sổ tay này) :
Theo qui định luật thuế Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), thu nhập tiền lương của lao độngnước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng thuế thu nhập.

9. Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, bạn không được sản xuất,vận chuyển,mua bán,chuyển nhượng, sử dụng hoặc tích trữ thuốc phiện, móc- phin, co-ca-in, ma túy, an-phê-ta-min, hoặc là những chất thuốc phiện gây độc hại khác nếu khám xét phát hiện và bị khởi tố hoặc bị phán quyết trước pháp luật hình sự .Bộ lao động sẽ bãi bỏ giấy phép lao động của bạn ,và lập tức bị trục xuất, không được nhập cảnh làm việc tại lãnh thổ Đài Loan.

10. Khi bạn nhập cảnh vào Đài Loan, phải xác nhận việc có người nào tới sân bay đón bạn (Chủ thuê, môi giới hoặc người đại diện), để tránh đón nhầm mà bị lừa gạt, Bộ lao động thành lập Trạm phục vụ lao động nước ngoài tại Sân bay quốc tế của Đài Loan (Nhà ga sân bay quốc tế Đào Viên và Nhà ga sân bay quốc tế Cao Hùng) (như Bảng phụ lục V), cung cấp phục vụ đón lao động nước ngoài và hướng dẫn lao động nước ngoài khi nhập cảnh tại sân bay, còn cung cấp phục vụ quan tâm lao động nước ngoài khiếu nại khi xuất cảnh tại sân bay.

Downlaod:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT CỦA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN